Ekonomi

Reviderad bonustrappa

Våra medlemmar som använder HBV-avtal i högre utsträckning ska utöver sin återbäring även få en volymbonus. Volymbonusen baseras på årets inköp och styrelsen i HBV fastställer volymbonusens storlek.

Från och med den 1 januari 2024 har stämman beslutat att revidera vår bonustrappa. Vi har gjort en justering av bonustrappans nivåer för att fler av våra medlemmar ska få ta del av vår volymbonus. Detta är också en anpassning till nuvarande förhållande mellan återbäring och volymbonus.

Volymbonusen ligger mellan 1–1,5 procent beroende på inköpets storlek. 

  • 7–20 mkr ger 1 procent (>7,5 mkr)
  • 20–50 mkr ger 1,2 procent (> 15 mkr)
  • Mer än 50 mkr ger 1,5 procent (>30 mkr)


Siffror inom parentes är föregående års siffror.