Event och webbinarier

Rapport från Almedalen

Almedalsveckan 2023 genomfördes på plats i Visby med mer än 2 100 evenemang. Bakom dessa stod drygt 1 200 arrangörer och givetvis fanns HBV med bland dessa. Förutom de tre programpunkter som vi genomförde i det hus vi hyrde, deltog HBV som partner till Hållbarhetsarenan, arrangerat av Sustainable Innovation tillsammans med cirka 30 medarrangörer på temat hållbar framtid. Här nedan ser du detaljerad information om de olika programpunkterna och det finns möjlighet att se de flesta av dom i efterhand.

Vad innebär det för offentlig sektor att driva innovation i samverkan med näringslivet?

Tisdag 27 juni klockan 15.45–16.15
Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer, Compare/Digital Well Arena
Medverkande: Johan Almesjö, Ulrika K Jansson (kommundirektör, Karlstad), Lina Svensberg (Compare), Inger Ek (Upphandlingsmyndigheten), Teresa Jonek (Teknikföretagen), Viktoria Hagelstedt (DIGG)
Länk till inspelning>>

Kan kommuner och offentliga organisationer vara en innovationsmotor? Hur kan samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv skapa nytta för medborgarna och utvecklingen och omställningen av samhället?

Kan offentlig upphandling driva på utvecklingen mot mer cirkulära produkter och affärsmodeller?

Onsdag 28 juni klockan 13.00–13.45
Arrangör: HBV
Medverkande: Jörgen Ågren, Jan Agri (Tricircular), Eva Svensson Myrin (Miljö- och Avfallsbyrån), Magnus Ulaner (Sveriges Allmännytta)
Länk till inspelning>>

Inom alla näringsgrenar och i hela samhället diskuteras nu modeller och förhållningssätt för att minska resursförbrukningen och effektivisera återanvändning och återbruk. Vilken roll kan det offentliga spela i denna utveckling och omställning?

Hur kan allmännyttans avtal vara en drivkraft för hållbar samhällsutveckling?

Onsdag 28 juni klockan 15.00–16.00
Arrangör: HBV
Medverkande: Johan Almesjö, Sofia Nordblom, Ola Kroon, Sandra Sedig och Therese Borg
Länk till inspelning>>

Allmännyttan med sina cirka 900 000 lägenheter och en årlig omsättning på 100 miljarder kronor är en av de dominerande aktörerna på den svenska fastighetsmarknaden. Påverkar deras inköp i tillräckligt hög grad en önskvärd samhällsutveckling eller kan ett medvetet inköpsarbete påskynda omställningen?

Hur ökar vi omställningstakten genom upphandling i en kontext av global och lokal instabilitet?

Torsdag 29 juni klockan 11.30–12.30
Arrangör: Sustainable Innovation
Medverkande: Johan Almesjö, Oscar Jonsson (Försvarshögskolan), Nina Jacobsson Stålheim (Framtiden AB), Chris Österlund (AB Botkyrkabyggen), Vanessa Ware (Kista Science City), Thomas Sundén (Sustainable Innovation)
Länk till inspelning>>

För att nå våra klimatmål måste vi hitta vägar att skala upp de lösningar vi provar så snabbt och säkert som möjligt. Hållbarhet måste helt enkelt bli standard. Hur gör vi det i bred skala?

Kan gemensam upphandling öka hållbart byggande hos privata fastighetsägare?

Torsdag 29 juni klockan 12.45–13.30
Arrangör: Sustainable Innovation
Medverkande: Lotta Bångens (Energieffektiviseringsföretagen), Johan Almesjö, Chris Österlund (AB Botkyrkabyggen), Rikard Sjöqvist (Granitor), Marie-Louise Persson (Riksbyggen), Ola Månsson (Installatörsföretagen)
Länk till inspelning>>

Många fastighetsägare lagar inte taket fast det läcker och investerar än mindre i hållbart byggande. Kan gemensam upphandling lösa dessa utmaningar och öka privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningars potential att bidra till energieffektivare och klimatsmartare åtgärder i sina byggnader?

Från pilot till uppskalning – innovationer som snabbt får oss att nå ett klimatneutralt byggande

Torsdag 29 juni klockan 15.30–16.15
Arrangör: Sustainable Innovation
Medverkande: Ville Gruner, Anna-Maria Jakobsson (Sankt Kors Fastigheter), Maria Perzon (Castellum), Sara Gorton (Skanska), Ylva Åborg (Fojab/Klimatarena Stockholm), Maria Sandell (JM)
Länk till inspelning>>

Hur kan vi främja organisationers vilja att införa nya innovationer för att nå klimatmålen? Enklare processer och attraktiva affärsmodeller behövs för att införa radikal innovation i befintliga strukturer och verksamheter.

Cirkulärt byggande – hur kan politik och företag samverka för att möta EUs klimatkrav?

Torsdag 29 juni klockan 15.30–17.00
Arrangör: Tarkett
Medverkande: Johan Almesjö, Dag Duberg (Tarkett), Åsa Lindgren (Ramboll Buildings), Per Everhill (Tekniska Verken Linköping), Anna Denell (Vasakronan), Ellen Einebrant (Återvinningsindustrierna), Elisabeth Schylander (NCC), Åsa Lindhagen (MP), Emma Wiesner (C), Leif Nysmed (S)

EU ställer krav på omfattande uppgradering av fastighetsbeståndet och redovisning av miljöpåverkan i flera led. Kommuner och företag i framkant är redo att möta dem, men vad krävs för att det ska bli verklighet?

Kan kommunala bostadsbolag driva ett långsiktigt innovationsfrämjande inköpssamarbete?

Torsdag 29 juni klockan 16.30–17.15
Arrangör: HBV
Medverkande: Ville Gruner, Stina Lantz (Ignite Sweden AB), Lina Svensberg (Compare), Magnus Ulaner (Sveriges Allmännytta), Victoria Westergren (Upphandlingsmyndigheten), Thomas Sundén (Sustainable Innovation)
Länk till inspelning>>

För att de allmännyttiga bostadsbolagen ska nå klimatmålen som endast är ”två upphandlingar bort” behöver vi samla oss och skapa förutsättningar och processer som främjar innovationer på både kort och lång sikt.

Hur blir offentlig sektor motor i den gröna omställningen?

Fredag 30 juni klockan 11.00–11.45
Arrangör: HBV
Medverkande: Ville Gruner, Martin Kjellin (Unityworks), Stina Lant (Ignite Sweden AB), Markus Magnell (PropTech Sweden), Carl Ståhle (Sveriges Allmännytta)
Länk till inspelning>>

Vi står inför ett reellt miljöhot och den offentliga inköpskraften tenderar till att forsätta att köpa det som den alltid har gjort. Kan offentliga affärer styrda mot innovation vara en möjliggörare för att möta dessa hot?