Avtalsnyheter

Ramavtalet Tak och takrenoveringar avslutas

HBVs ramavtal 19-160 Tak och takrenoveringar, som löpt sedan den 1 januari 2020, avslutas i sin nuvarande form den 30 juni i år. Anledningen är att ramavtalet inte fungerat så som det var tänkt, vilket gör att HBV väljer att inte utnyttja förlängningsmöjligheten för ramavtalet.

Ramavtalet 19-160 Tak och takrenoveringar omfattar tak och takrenoveringar för låglutande tak, taklutning under 14 grader, samt helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak.

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

Arena Tak AB
Bjärgrim o Co Tak AB
Hagmans Tak Mitt AB
Hagmans Tak Stockholm AB
Hagmans Tak Syd AB
NP Gruppen AB
Nynäs Tak Entreprenad Norrland AB
TAKAB

Läs mer i vår avtalskatalog>>

Avropen på ramavtalet har gjorts som vid ett entreprenadavtal vilket inte var den ursprungliga tanken då ramavtalet upphandlats som ett varuavtal. Det har i sin tur medfört att fakturering inte skett som det var tänkt utan a conto, i likhet med andra entreprenadavtal. Att åtta av de totalt 21 avtalsområdena endast har en tilldelad leverantör blir också problematiskt, då avrop som överstiger 700 000 SEK ska ske genom förnyad konkurrensutsättning.

HBV ser nu över möjligheten att kunna erbjuda detta som en medlemsspecifik upphandling. Det kommer att vara mer fördelaktigt för medlemmarna som då kommer att kunna göra egna specifikationer och dessutom ges möjligheten till bättre priser.

Läs mer om medlemsspecifika upphandlingar>>