Avtalsnyheter

Ramavtalet Park- och stadsmiljö förlängt

Via HBVs rikstäckande ramavtal 20-115 Park- och stadsmiljö har våra avropsberättigade medlemmar och övriga kunder möjlighet att beställa parkmöbler, smarta parkmöbler, grillar, cykelställ, papperskorgar och askkoppar samt sandbehållare. Ramavtalet är nu förlängt och gäller till och med 2023-11-30.

Omfattning

Ramavtalet omfattar sex avtalsområden där HBV har antagit följande leverantörer i rangordning.

Parkmöbler
1. Tressport och Lek AB
2. Lappset Sweden AB
3. Kompan Sverige AB

Smarta parkmöbler
1. EWF ECO AB

Grillar
1. HAGS Aneby AB
2. Lappset Sweden AB
3. Veksö AB

Cykelställ
1. Kompan Sverige AB
2. HAGS Aneby AB
3. E-bolagen Sverige AB

Papperskorgar och askkoppar
1. E-bolagen Sverige AB
2. Formenta International AB
3. Lappset Sverige AB

Sandbehållare
1. Tressport och Lek AB
2. E-bolagen Sverige AB
3. Formenta International AB

Avtalstid

Avtalstiden är 2020-04-01 – 2023-11-30. HBV har därefter option på ytterligare förlängning. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.