Elderly, couple and happy on bench in garden for conversation, bonding and happiness by trees in summer. Man, woman and retirement show love, relax and smile together in nature with sunshine at park
Avtalsnyheter

Ramavtalet Park- och stadsmiljö förlängt

HBV utnyttjar möjligheten till den sista förlängningen av ramavtalet 20-115 Park- och stadsmiljö. Förlängningen gäller till och med 2024-03-31.

Omfattning

Ramavtalet 20-115 Park- och stadsmiljö är rikstäckande och indelat i sex olika avtalsområden. Avropsordning är strikt rangordning för köp upp till 500 000 SEK. För köp över 500 000 SEK gäller förnyad konkurrensutsättning, där samtliga antagna leverantörer i aktuellt avtalsområde ska tillfrågas.

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning för respektive avtalsområde:

Parkmöbler
1. Tressport och Lek AB
2. Lappset Sweden AB
3. Kompan Sverige AB

Smarta parkmöbler
1. EWF ECO AB

Grillar
1. HAGS Aneby AB
2. Lappset Sweden AB
3. Veksö AB

Cykelställ
1. Kompan Sverige AB
2. HAGS Aneby AB
3. E-bolagen Sverige AB

Papperskorgar och askkoppar
1. E-bolagen Sverige AB
2. Formenta International AB
3. Lappset Sverige AB

Sandbehållare
1. Tressport och Lek AB
2. E-bolagen Sverige AB
3. Formenta International AB