Avtalsnyheter

Ramavtalet 20-144 Skyltar förlängt

HBV har förlängt ramavtalet 20-144 Skyltar till och med 2024-02-28. Detta är den sista förlängningen och ramavtalet kan inte förlängas ytterligare.

Omfattning

Det rikstäckande ramavtalet 20-144 Skyltar omfattar leverans och montage av inomhus- och utomhusskyltar. Avropsordning är rangordning. Ramavtalet är indelat i två avtalsområden där HBV antagit angivna leverantörer i rangordning:

Del A – Inomhusskyltar (namntavlor, anslagstavlor, informationstavlor samt övriga inomhusskyltar)
1. Floda Systemskylt AB
2. Skyltar & Märken AB
3. Swedsign AB

Del B – Utomhusskyltar (parkerings- och trafikskyltar samt övriga utomhusskyltar)
1. Skyltar & Märken AB
2. AB Blinkfyrar
3. Floda Systemskylt AB

Läs mer om avtalet i vår avtalskatalog, klicka här>>.