Avtalsnyheter

Ramavtal klart för Styr- och reglerutrustning

Till vår stora glädje inkom ingen överprövning på vår tilldelade upphandling Styr- och reglerutrustning 22-118,vilket betyder att avtalet nu har vunnit laga kraft och gäller från och med den 3 maj 2022. Nytt för denna avtalsperiod är att i avtalsområdet gällande prognosstyrning ingår nu en databastjänst. Dessutom kan man köpa en energirådgivare på konsultbasis. Ramavtalet är rikstäckande och omfattas av fem avtalsområden som utvärderats och tilldelats separat. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning

Ramavtalet Styr- och reglerutrustning 22-118 har syftat till att erbjuda HBVs medlemmar och kunder moderna system för styrning av inomhusklimat där digitalisering ska bidra till resurs- och energibesparing. HBV har så långt det har varit möjlighet kravställt öppna gränssnitt och öppna APIer för att minimera risken för inlåsningseffekter och modulärt system som är skalbart. 

Med det nya avtalsområdet PLC med tillbehör finns även utökade möjligheter att arbeta med annan programvara jämfört med avtalsområde 1, WebbDUC med grundprogrammering i Modbus alternativt BACnet med tillbehör. 

Ramavtalet omfattar följande avtalsområden där angivna leverantörer är antagna i rangordning. 

1. WebbDUC med grundprogrammering i Modbus alternativt BACnet med tillbehör
1. Nordomatic AB
2. KTC Control AB
3. Schneider Electric Sverige AB

2. PLC utan grundprogrammering med tillbehör (nytt avtalsområde)
1. Nordomatic AB
2. KTC Control AB

3. Prognosstyrning med tillhörande databastjänst
1. eGain Sweden AB
2. Elektro Relä AB

4. Överordnat system
1. Schneider Electric Sverige AB
2. Nordomatic AB

5. Fastighetsstyrning med AI som molntjänst (nytt avtalsområde)
1. eGain Sweden AB
2. Schneider Electric Sverige AB

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning förutom gällande avtalsområde fyra som avser överordnat system där förnyad konkurrensutsättning ska gälla om avropsvärdet överstiger 100 000 SEK.

Avtalstid

2022-05-03 – 2024-05-02 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Kontakt

Frågor om detta ramavtal besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe.