Avtalsnyheter

Park- och stadsmiljö – RFI annonserad

En Request For Information, RFI, är nu annonserad inför den planerade upphandlingen 24-115 Park- och stadsmiljö. Genom denna RFI önskar vi få insikter om marknadens erbjudande inom detta avtalsområde och se hur leverantörerna kan möta behoven hos våra 390 medlemmar. Sista svarsdag är 2023-11-30.

Vi efterfrågar kommentarer och synpunkter gällande bland annat:

• avtalsområdena; parkmöbler och grillar, cykelställ och cykeltak/garage, papperskorgar och askkoppar, smarta avfallskärl/papperskorgar och parkmöbler av återvunnet material

• leveranstid

• kravställning gällande transporter

• kravställning gällande ytbehandling

• kravställning gällande hållbarhetsmaterial.

Vi ser fram emot en bred och informativ respons från leverantörer för att säkerställa en framgångsrik kommande upphandling innehållande de bästa möjliga produkterna inom park- och stadsmiljö. Sista svarsdag är 2023-11-30. Den nya upphandlingen är planerad att annonseras under första kvartalet 2024.
Länk till annonserad RFI>>

Befintligt ramavtal 20-115 Park- och stadsmiljö är giltigt till och med 2024-03-31. Läs mer>>