Nytt ramavtal klart för leverans av förrådslösningar

Den 1 april börjar HBVs nya ramavtal 23-139 Förrådslösningar – enbart leverans att gälla. Leverantören Axelent Safe-X AB är antagen som enda leverantör.

Omfattning

Ramavtalet 23-139 Förrådslösningar – enbart leverans omfattar löpande anskaffning av förrådslösningar och tillbehör av olika slag inklusive elektroniska/digitala lås samt reservdelar vid både renovering samt nybyggnadsprojekt. Exempel på kategorier som ingår i ramavtalet är paneler/dörrar, tillbehör och tjänster. Förrådslösningar innefattar lägenhetsförråd belägna i till exempel källare, vind samt även förråd inomhus såsom barnvagns- och cykelförråd.

Detta ramavtal är ett komplement till befintligt ramavtal 22-138 Förrådslösningar som omfattar leverans och montage av förrådslösningar med avtalsstart 2022-12-01. Troax Nordic AB är antagen som enda leverantör. Ramavtalet 22-138 Förrådslösningar omfattade ursprungligen fyra avtalsdelar; A1 – Norr, A2 – Mellan, A3 – Södra samt B – rikstäckande leverans av förrådslösningar exklusive montage. Dessvärre inkom inga anbud avseende A1 – Norr samt B – rikstäckande leverans av förrådslösningar exklusive montage. I och med det nya ramavtalet 23-139 kan HBV erbjuda sina medlemmar och övriga associerade kunder ett rikstäckande ramavtal som omfattar enbart leverans av förrådslösningar.

Avropsordning

Avropsordning är rangordning. Leverantören Axelent Safe-X AB är antagen som enda leverantör.

Avtalstid

Avtalstiden är 2023-04-01–2025-03-31. HBV har möjlighet att förlänga ramavtalet i ett år åt gången vid två tillfällen. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.