Kran med rinnande vatten.
Avtalsnyheter

Nytt ramavtal för rörmaterial startar i höst

HBV har slutfört upphandlingen Rörmaterial 22-104 och det nya ramavtalet börjar att gälla den 19 september. Ahlsell Sverige AB antas som rangordnad etta i samtliga avtalsområden. Som rangordnad tvåa antas SGDS Gruppen AB, moderbolag för Bevego, Dahl, Optimera, Kakelspecialisten och Konradssons Kakel med respektive dotterbolag. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

Omfattning

Ramavtalet Rörmaterial 22-104 omfattar leverans av rörmaterial som exempelvis: badrumsporslin, badrumsskåp med tillhörande badrumsbelysning, VVS-armaturer, badkar, rörkopplingar, vattensparprodukter, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk-och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar och brunnsbetäckningar, kollektorrör för bergvärme, med där tillhörande produkter samt övriga produkter som omfattas av RSK-databasens kategoriindelning. Möjlighet till underhållsutbildning samt energirådgivning omfattas också av ramavtalet.

Möjlighet att tillämpa trepartsavtal finns. 

I utvärderingen av denna upphandling har HBV tillämpat så kallad omvänd utvärdering. Antagna leverantörer lämnade de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden på grundval av pris samt uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. 

Antagna leverantörer i rangordning i respektive avtalsområde:

A – Stockholms län
1. Ahlsell Sverige AB
2. SGDS Gruppen AB

B – Västra Götalands län
1. Ahlsell Sverige AB
2. SGDS Gruppen AB

C – Skåne län
1. Ahlsell Sverige AB
2. SGDS Gruppen AB

D – Samtliga län i Sverige exklusive avtalsområde A, B och C
1. Ahlsell Sverige AB
2. SGDS Gruppen AB

Avropsordning

Avropsordning är uteslutande rangordning, avrop genom förnyad konkurrensutsättning har utgått för detta ramavtal.

Avtalstid

Avtalstiden är 2022-09-19 – 2024-09-18. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.