Förråd med kartonger
Avtalsnyheter

Nytt avtal för förrådslösningar klart

Den 1 december 2022 börjar det nya ramavtalet 22-138 Förrådslösningar att gälla. HBV har antagit Troax Nordic AB som enda leverantör i avtalsområde A2 och A3. I de övriga avtalsområdena, A1 och B, inkom inga anbud. Leverantören erbjuder förrådslösningar i tre olika säkerhetsklasser och panelerna är miljömärkta enligt Basta, SundaHus eller Byggvarubedömningen.

Omfattning

Ramavtalet 22-138 Förrådslösningar omfattar löpande anskaffning av förrådslösningar och tillbehör av olika slag, inklusive elektroniska/digitala lås samt reservdelar vid både renovering samt nybyggnadsprojekt. Exempel på kategorier som ingår i ramavtalet är paneler/dörrar, tillbehör och tjänster. Ramavtalet innefattar lägenhetsförråd belägna i till exempel källare, vind samt även förråd inomhus så som barnvagns- och cykelförråd. I de avtalsområden där HBV har tecknat avtal, A2 och A3, omfattas montering, projektering, ritningsförslag, rivning av befintliga förråd samt service av förråd vid inbrott.

Förrådslösningar finns i tre olika säkerhetsnivåer: säker, säkrare och säkrast. De passar utrymmen som till exempel vinds- och källarförråd. Produkterna kan kombineras, kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion. Tillbehören kan kombineras med olika säkerhetsklassade förrådslösningar.

Panelerna ger god ventilation och hög säkerhet i händelse av inbrott, skadegörelse eller brand. Möjlighet att bygga tak/översektion finns. Näten är tillverkade av pressvetsade ståltrådar och fastsvetsad på rörram. Panelerna är konstruerade med vertikala och horisontella fastsvetsade ståltrådar. Panelerna är ytbehandlade, lackerade grå eller likvärdig standardkulör. Möjlighet att välja annan kulör finns mot ett bryttillägg.

Dörrarna har hög säkerhet i händelse av inbrott, skadegörelse eller brand. De är konstruerade med vertikal fastsvetsad ståltråd och stålrörsramar är tvärgående för extra säkerhet. Dörrarna är tröskelfria.

Leverantören Troax Nordic AB är antagen som enda leverantör i följande avtalsområden:

A2. Förrådslösningar inklusive montage – Mellan
• Gävleborgs län
• Dalarnas län
• Västmanlands län
• Örebro län
• Värmlands län
• Södermanlands län
• Uppsala län
• Stockholms län

A3. Förrådslösningar inklusive montage – Södra
• Västra Götalands län
• Hallands län
• Skåne län
• Blekinge län
• Gotlands län
• Kalmar län
• Kronobergs län
• Jönköpings län
• Östergötlands län

I nedan angivna avtalsområden inkom inga anbud:

A1. Förrådslösningar inklusive montage – Norr
• Norrbottens län
• Västerbottens län
• Jämtlands län
• Västernorrlands län

B. Rikstäckande leverans av förrådslösningar exklusive montage

Priser

För avtalsområde A2 och A3 ingår samtliga omkostnader i angivna priser, såsom exempelvis frakt, emballage, pall och miljöavgifter/-skatter. Leverantören får dock ersättning för resekostnad och hotellövernattning. Erforderliga montagedetaljer såsom skruvar, plugg, beslag, takfäste, klammer, u-profil, hörnprofil, skarvprofil (en per panel och dörr), som krävs för fullvärdigt montage ska ingå vid montering samt eventuell kapning av material.

Avtalstid

Avtalstid 2022-12-01 – 2024-11-30. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.