Avtalsnyheter

Nya upphandlingar av säkerhetsdörrar annonserade

En lång rättsprocess är nu lagd till handlingarna och HBV har äntligen kunnat gå vidare och annonsera de båda upphandlingarna av säkerhetsdörrar, med och utan montage, på nytt. Sista anbudsdag är 31 oktober 2023. HBV beslutade den 8 december 2022 att avbryta upphandlingarna 23-111 Säkerhetsdörrar – leverans med montage samt 23-112 Säkerhetsdörrar – enbart leverans. Leverantören Svenska Skydd AB lämnade då in en ansökan om överprövning gällande detta beslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog denna ansökan om överprövning i en dom som meddelades den 30 juni 2023. Svenska Skydd AB överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten vars beslut att inte meddela prövningstillstånd vann laga kraft den 22 september 2023.

Nu har vi annonserat upphandlingarna på nytt, fast under nya namn:

23-111-2 Dörrar, inklusive montage – länk>>
23-112-2 Dörrar, enbart leverans – länk>>

Syftet med namnbytet är att det ska bli tydligare att ramavtalen omfattar flera olika typer av dörrar och inte bara säkerhetsdörrar. En viss justering har gjorts från tidigare upphandlingar gällande bland annat avtalsområden, avropsmodellen och avtalat sortiment där fler tillbehör/tjänster har tillkommit i prisbilagan.

23-111-2 Dörrar, inklusive montage

Upphandlingen omfattar löpande anskaffning av dörrar såsom till exempel säkerhetsdörrar, brandklassade dörrar, ljudklassade dörrar, dörrar till allmänna utrymmen (övriga dörrar), tillbehör och tjänster för löpande utbyte och projekt. Dörrar som omfattas är både trä- och ståldörrar för trapphus, loftgångar/ytterdörrar/radhus och till allmänna utrymmen. Tillbehör ska kunna avropas tillsammans som tillval till dörr inklusive montage.

Kategorier som ingår:

  • Dörrar, till exempel säkerhetsdörrar (flera olika säkerhetsklasser), brandklassade dörrar, andra klassade dörrar till allmänna utrymmen så som t.ex. förrådsdörrar, cykelförrådsdörrar, tvättstugedörrar, källardörrar, dörrar till pann-/fläktrum etc. så kallade ”övriga dörrar”.
  • Tillbehör, till exempel säkerhetskåpa, ringklocka, tittöga, säkerhetskedja, trycke, vred, låshus, nyckeltub, tidningshållare, brevlådor för dörrar, låsbara brevlådor, dörrfönster etc.
  • Tjänster, till exempel montage, rivning, service, lagning, akuta arbeten etc.


Varor och tjänster som inte anges i prislistorna får inte vara föremål för löpande avrop under ramavtalet. Avrop som omfattar produkter, anpassningar, tillbehör eller tjänster som inte finns i prislista men omfattas av avtalet får avropas genom förnyad konkurrensutsättning.

Innerdörrar inne i till exempel lägenheter, fastighetsboxar och entrépartier omfattas inte av upphandlingen.

Upphandlingen är indelad i tre olika grupper med tre avtalsområden i varje grupp. Sammanlagt omfattas upphandlingen av nio avtalsområden som utvärderas och tilldelas separat.

Grupp A – Dörrar av trä i trapphus och loftgång/ytterdörr
Avtalsområde A1 – Dörrar av trä i trapphus och loftgång/ytterdörr – Nord
Avtalsområde A2 – Dörrar av trä i trapphus och loftgång/ytterdörr – Mellan
Avtalsområde A3 – Dörrar av trä i trapphus och loftgång/ytterdörr – Syd

Grupp B – Dörrar av stål i trapphus och loftgång/ytterdörr
Avtalsområde B1 – Dörrar av stål i trapphus och loftgång/ytterdörr – Nord
Avtalsområde B2 – Dörrar av stål i trapphus och loftgång/ytterdörr – Mellan
Avtalsområde B3 – Dörrar av stål i trapphus och loftgång/ytterdörr – Syd

Grupp C – Dörrar av stål med flerpunktslås, tryckmanövrerat i ett grepp
Avtalsområde C1 – Dörrar av stål med flerpunktslås, tryckmanövrerat i ett grepp – Nord
Avtalsområde C2 – Dörrar av stål med flerpunktslås, tryckmanövrerat i ett grepp – Mellan
Avtalsområde C3 – Dörrar av stål med flerpunktslås, tryckmanövrerat i ett grepp – Syd

Region Nord består av:
Norrbottens län
Västerbottens län
Jämtlands län
Västernorrlands län

Region Mellan består av:
Gävleborgs län
Dalarnas län
Västmanlands län
Örebro län
Värmlands län
Södermanlands län
Uppsala län
Stockholms län
Gotlands län

Region Syd består av:
Västra Götalands län
Hallands län
Skåne län
Blekinge län
Kalmar län
Kronobergs län
Jönköpings län
Östergötlands län

HBVs målsättning är att teckna avtal med tre leverantörer per avtalsområde.

23-112-2 Dörrar, enbart leverans

Upphandlingen omfattar leverans av löpande anskaffning av dörrar såsom till exempel säkerhetsdörrar, brandklassade dörrar, ljudklassade dörrar, dörrar till allmänna utrymmen (övriga dörrar) och tillbehör för löpande utbyte, projekt, renoveringar och nyproduktion. Dörrar som omfattas är både trä- och ståldörrar för trapphus, loftgångar/ytterdörrar/radhus och till allmänna utrymmen. Tillbehör ska kunna avropas tillsammans som tillval till dörr samt separat.

Kategorier som ingår:

  • Dörrar, till exempel säkerhetsdörrar (flera olika säkerhetsklasser), brandklassade dörrar, andra klassade dörrar till allmänna utrymmen så som t.ex. förrådsdörrar, cykelförrådsdörrar, tvättstugedörrar, källardörrar, dörrar till pann-/fläktrum etc. så kallade ”övriga dörrar”.
  • Tillbehör, till exempel säkerhetskåpa, ringklocka, tittöga, säkerhetskedja, trycke, vred, låshus, nyckeltub, tidningshållare, brevlådor för dörrar, låsbara brevlådor, dörrfönster etc.


Innerdörrar inne i lägenheter, entrépartier, fastighetsboxar och montage av dörrar omfattas inte av upphandlingen.

Upphandlingen omfattas av två avtalsområden:

Trä – Dörrar av trä för trapphus och loftgång-/ytterdörr, enbart leverans
Stål – Dörrar av stål för trapphus och loftgång-/ytterdörr, enbart leverans

Upphandlingen är rikstäckande.

HBVs målsättning är att teckna avtal med tre leverantörer i rangordning per avtalsområde.

Avtalstid

HBV beräknar att avtalstecknande kan ske som tidigast i november 2023. Leveranser beräknas påbörjas som tidigast i december 2023. Avtalstiden är två år från avtalstecknande med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.