Juridik

Nya regler från 1 februari

Från och med idag den 1 februari 2022 införs ett förenklat och mer flexibelt regelverk för upphandlingar under EUs tröskelvärde samt för upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Det nuvarande 19e kapitlet i LOU ersätts av ett 19e kapitel som gäller för annonspliktiga upphandlingar och ett 19 a kapitel som gäller för direktupphandlingar. Lagändringarna påverkar bland annat val av upphandlingsförfarande, upphandlingsdokumentets utformning, förfarandet vid onormalt lågt anbud, efterannonsering och direktupphandling i samband med överprövning.

Lagändringen innebär även att nya direktupphandlingsgränser införs, exempelvis har den generella direktupphandlingsgränsen för LOU höjts till 700 000 kronor. Se närmare aktuella direktupphandlingsgränser här>>.

Närmare information om vilka förändringar som genomförts finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida, klicka här>>