Medlemsinfo

Nya medlemmar

Vid det senaste styrelsemötet godkändes tre nya medlemmar, Ljusdals kommun, Tierps Kommunfastigheter AB samt Ydre kommun och nu består föreningen av 383 medlemmar.

Ljusdal ligger i Hälsingland i Gävleborgs län och namnet Ljusdal syftar till placeringen i Ljusnans dalgång. Området där tätorten Ljusdal nu ligger, har varit bebott under flera tusen år och när Norra stambanan färdigställdes 1880, påbörjades utvecklingen från jordbruksbygd till stationssamhälle. Ljusdal är även en känd bandyort.

Tierp ligger i Uppsala län i landskapen Uppland och Gästrikland. Tierp har en stark tradition av industrier och än idag ger det en hel del arbetstillfällen i kommunen. I Tierp finns det ett rikligt kulturarv med flera historiska bruk och platser. Exempelvis Vendel är en plats som har gett upphov till Vendeltiden, år 550-800 efter Kristus.

Ydre ligger i Östergötlands län i landskapet med samma namn och kommunen är belägen på norra sidan av Sydsvenska höglandet, vid sjön Sommens södra strand. Sommen-området är känt för sina gamla kurorter och vilohem. Ydre är till invånarantalet Sveriges minsta kommun utanför Norrland.