Avtalsnyheter

Nya avtal tecknade för Markvårdsmaskiner

Den 1 oktober börjar det nya ramavtalet 23-125 Markvårdsmaskiner, avtalsområdena A, C, D, F, G, H och I att gälla. HBV har sedan tidigare tecknat avtal gällande avtalsområde B, lastmaskiner, med start den 12 juni i år.

Omfattning

Ramavtalet 23-125 Markvårdsmaskiner omfattar nio avtalsområden, som utvärderats och tilldelats separat. HBV har antagit följande leverantörer, angivna i bokstavsordning:

A – Åkgräsklippare
Globgro AB
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB
XYZ Maskin AB

B – Lastmaskiner
Axima AB
Maskinparken Sverige AB
Willegruppen AB

C – Redskapsbärare
Axima AB
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB
Orust Motor AB
Sweep Sopmaskiner Sverige AB
Timan A/S
Willegruppen AB

D – Ej bogserade sopmaskiner
Maskinparken Sverige AB
Sweep Sopmaskiner Sverige AB

E – Bogserade sopmaskiner
Utvärdering pågår

F – Kompakttraktorer
Axima AB
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB

G – Robotgräsklippare
Orust Motor AB
Positec Nordic AB
XYZ Maskin AB

H – Ogräsbekämpningsmaskiner
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB
Willegruppen AB

I – Handhållna maskiner
Globgro AB
Hako Ground & Garden AB
Orust Motor AB
XYZ Maskin AB

Avropsordning

Avtalsområde A–H
Avrop av upp till och med två maskiner ska ske via dynamisk rangordning. Avropsförfrågan ska göras av den leverantör som har det lägsta totalpriset för det aktuella köpet inom respektive avtalsområde, med hänsyn till de aktuella priser som framgår av det dynamiska rangordningsdokumentet. Förnyad konkurrensutsättning gäller vid avrop av tre eller fler maskiner, alternativt när behovet inte kan tillgodoses med dynamisk rangordning på grund av funktionella och/eller tekniska egenskaper.

Avtalsområde I
Avrop ska ske via dynamisk rangordning oavsett antal.

Avtalstid

Avtalstid för avtalsområde A, C, D, F, G, H och I är 2023-10-01 – 2025-09-30. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Avtalstid för avtalsområde B är 2023-06-12 – 2025-06-11. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.