Avtalsnyheter

Ny upphandling av trädgårdsmaterial och växter

HBV har nyligen annonserat den rikstäckande upphandlingen 24-117 Trädgårdsmaterial och växter och senast den 21 februari har leverantörer möjlighet att lämna in sina anbud. HBV avser teckna ramavtal med tre leverantörer i rangordning per avtalsområde.

Omfattning

Upphandlingen omfattar två avtalsområden: 

A. Trädgårdsmaterial (här innefattas exempelvis jordsäckar, gräsfrön, ogräsmedel etc.)
B. Växter (här innefattas exempelvis perenner, buskar, häckar, träd, rosor etc.)

I Övrigt sortiment ingår endast varor som har en naturlig koppling till ramavtalet och som har anknytning till de specificerade produktkategorierna. Den genomarbetade och utvecklade varukorgen innehåller även nya hållbara alternativ av jord, som exempelvis torvfri jord.

HBV strävar ständigt efter att anpassa våra ramavtal efter våra medlemmars och övriga kunders önskemål och behov. Med anledning den låga efterfrågan på grus och jord i bulk, som ingår i det nuvarande ramavtalet 20-117 Trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial, har vi därför beslutat att ta bort dessa avtalsområden i den kommande upphandlingen.

Kravställning

HBV lägger stor vikt vid hållbarhet och miljömedvetenhet. I upphandlingen har HBV ställt krav på att levererade växter måste uppfylla Lantbrukarnas riksförbunds (LRF) gällande kvalitetsregler eller motsvarande. Växterna måste vara anpassade för svenskt klimat och i första hand vara av svensk frökälla och i andra hand producerad i svensk odling. Förutom hållbarhetskrav på trädgårdsmaterial och växter har HBV även ställt miljökrav på produkttransporter.

Antagna leverantörer ska även driva egen plantskola för minst 30 procent av det avtalade sortimentet. Vilka växter som odlats i egen plantskola ska redovisas i prisbilagan.

HBVs målsättning är att teckna ramavtal med högst tre leverantörer per avtalsområde. Varje avtalsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2024-04-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.