Avtalsnyheter

Ny upphandling av markvårdsmaskiner

För våra medlemmar och övriga associerade kunder har vi påbörjat upphandlingen 23-125 Markvårdsmaskiner. Planerad avtalsstart är 2023-06-01. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar maskiner och redskap för skötsel av gator, parker, allmänna samlingsplatser och fastighetsförvaltning. Sista dag för på- och avanmälan är 2022-11-20.

Omfattning

Upphandlingen 23-125 Markvårdsmaskiner är indelad i sex avtalsområden:

A – Åkgräsklippare
B – Lastmaskiner
C – Redskapsbärare
D – Ej bogserade sopmaskiner
E – Bogserade sopmaskiner
F – Kompakttraktorer
G – Robotgräsklippare
H – Ogräsbekämpningsmaskiner
I – Handhållna motordrivna redskap

Avropsordning

Dynamisk rangordning gäller för avrop med ett avropsvärde understigande 2 500 000 SEK exklusive mervärdesskatt. Avrop ska ske från den leverantör som har den lägsta totalkostnaden för det aktuella köpet inom respektive avtalsområde med hänsyn till de aktuella priser som leverantörer lämnat och som framgår av den uppdaterade prisbilagan för respektive avtalsområde.

Avropsordning förnyad konkurrensutsättning ska tillämpas för avrop om 2 500 000 SEK exklusive mervärdesskatt eller högre, alternativt när behovet inte kan tillgodoses med dynamisk rangordning på grund av funktionella och/eller tekniska egenskaper.

Annonsering

Annonsering är planerad till december 2022. Sista dag för på- och avanmälan är 2022-11-20.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-06-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Läs mer om vårt befintliga ramavtal 19-125 Markvårdsmaskiner i vår avtalskatalog, klicka här>>.