Ny upphandling av luftfilter annonserad

HBVs rikstäckande upphandling 24-130 Luftfilter har annonserats och sista anbudsdag är 2024-02-11.

Omfattning

Detta ramavtal syftar till att säkerställa leverans av energibesparande högkvalitativa luftfilter som reducerar förekomsten av partiklar och föroreningar i luften och främjar en hälsosam luftkvalitet. Ramavtalet omfattas av två avtalsområden:

A. Luftfilter av glas
B. Luftfilter av syntet

Med hänsyn taget till den låga efterfrågan på avtalsområdena C och D, luftrenare och hyra av luftrenare, i befintligt ramavtal 20-130 Luftfilter så kommer dessa tas bort från den nya upphandlingen. Denna förändring ger oss möjligheten att fokusera på de områden som verkligen efterfrågas och där vi ser att våra medlemmar och övriga avropsberättigade kunder har ett påtagligt behov. Avtalsområde E – mätning och analys av luftkvalité utgick under befintlig avtalsperiod då Resema, som var den enda antagna leverantören, blev uppköpta av Camfil Svenska AB.

Tuffare kravställning

I den nya upphandlingen har HBV skärpt hållbarhetskraven. Offererade luftfilter ska uppfylla energiklass B istället för den tidigare specificerade energiklass C enligt befintligt ramavtal. Denna justering reflekterar vårt ökade fokus på högre energieffektivitet och betonar vikten av förbättringar inom området för luftkvalitet.

Upphandlingen ställer även krav på cirkulära förpackningar. Genom att använda cirkulära förpackningar kan man minska behovet av ny råvara och därmed minska de klimatpåverkande utsläppen från produktionen.

Det har även tillkommit materialkrav på filterramar som ska vara tillverkade av något av följande material:

• trä
• minst 50 procent återvunnen metall
• 98 procent återvunnen plast (specialsortiment, undantas från kravet).

Miljövärderingen har förtydligats i denna upphandling men utgör dock inget ska-krav.

För produkter som uppges vara miljövärderade i Prisbilaga 1 så ska dessa uppfylla BASTAs kriterier (www.bastaonline.se) eller bedömas som rekommenderade eller accepterade enligt Byggvarubedömningens kriterier (www.byggvarubedomningen.se) alternativt bedömas som A, B eller C+ enligt Sunda Hus kriterier (www.sundahus.se).

Avropsordning

Avropsordning är rangordning. HBV kommer att anta tre leverantörer i rangordning per avtalsområde. Dessa kommer att utvärderas och tilldelas separat.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2024-04-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.