Avtalsnyheter

Ny upphandling av köksfläktar och ventilation

HBVs ramavtal Vitvaror – Köksfläktar 19-171 samt Ventilationskomponenter 18-119 sammanfogas till ett avtal, Köksfläktar och ventilation 22-110. Inför den kommande upphandlingen har HBV annonserat en RFI (Request For Information) för att uppnå en utökad kunskap om vad marknaden kan erbjuda utifrån våra medlemmars behov. En möjlighet för leverantörer och andra intressenter att lämna information om hur produkter och tjänster korresponderar med det som HBV har för avsikt att upphandla. Sista svarsdag är 2022-02-23.

Omfattning

Upphandlingen Köksfläktar och ventilation 22-110 omfattar leverans av köksfläktar och spiskåpor med möjlighet till installation. Upphandlingen omfattar även fläktar och ventilationsaggregat samt ventilationskanaler och tillbehör. Möjlighet att tillämpa trepartsavtal kommer att finnas. Ramavtalet kommer att vara rikstäckande och HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde.

Anbudsområden

A. Köksfläktar

B. Spiskåpor

C. Fläktar och ventilationsaggregat

D. Ventilationskanaler med tillbehör

Avropsordning

Avropsordning är rangordning. 

Annonsering

Annonsering är planerad till början av april 2022. Sista dag för på- och avanmälan är 2022-04-04.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-07-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Befintligt ramavtal Vitvaror – Köksfläktar 19-171 samt Ventilationskomponenter 18-119 är giltiga till och med 2022-06-30.