Avtalsnyheter

Ny upphandling av köksfläktar och ventilation

HBVs ramavtal Vitvaror – Köksfläktar 19-171 samt Ventilationskomponenter 18-119 sammanfogas till ett avtal, Köksfläktar och ventilation 22-110. Inom kort annonseras den nya rikstäckande upphandlingen som kommer att omfatta leverans av köksfläktar och spiskåpor med möjlighet till installation. Även fläktar och ventilationsaggregat samt ventilationskanaler ingår. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Omfattning

Upphandlingen Köksfläktar och ventilation 22-110 omfattar leverans av köksfläktar och spiskåpor med möjlighet till installation. Upphandlingen omfattar även fläktar och ventilationsaggregat samt ventilationskanaler och tillbehör. Möjlighet att tillämpa trepartsavtal kommer att finnas. Ramavtalet kommer att vara rikstäckande och HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde.

Anbudsområden

A. Köksfläktar

B. Spiskåpor

C. Fläktar och ventilationsaggregat

D. Ventilationskanaler med tillbehör

Avropsordning

Avropsordning är rangordning. 

Annonsering

Annonsering är planerad till slutet av april 2022. Sista dag för på- och avanmälan är förlängt till och med fredag den 29 april.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-07-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Befintligt ramavtal Vitvaror – Köksfläktar 19-171 samt Ventilationskomponenter 18-119 är giltiga till och med 2022-06-30.