Sopmaskin med två gula borstar som sopar gatan
Avtalsnyheter

Ny upphandling av bogserade sopmaskiner annonserad

HBVs upphandling 23-125-3 Markvårdsmaskiner Avtalsområde E – Bogserade sopmaskiner har annonserats på nytt. Sista anbudsdag är 2023-09-24.  Upphandlingen omfattar rikstäckande leverans och garantiåtaganden av bogserade sopmaskiner lämpade för yttre skötsel inom bostadsområden och parker.

Omfattning och avropsordning

Upphandlingen 23-125-3 Markvårdsmaskiner Avtalsområde E – Bogserade sopmaskiner omfattar rikstäckande leverans och garantiåtaganden av bogserade sopmaskiner lämpade för yttre skötsel inom bostadsområden och parker året om. I upphandlingen har HBV ställt krav på att produkterna ska uppfylla samtliga grundläggande hälso- och säkerhetskrav, vara CE-märkta och uppfylla respektive direktiv. Varje motortyp ska omfattas av ett typgodkännande och samtliga motordrivna maskiner ska omfattas av EUs maskindirektiv (för närvarande 2006/42/EG). HBV har även ställt krav gällande fossilfria transporter. Samtliga maskiner med dieseldrivna motorer ska kunna drivas på förnybart bränsle, HVO100 (SS-EN 15940) eller likvärdigt utan förändrat garantiåtagande från antagen leverantör gentemot beställaren. Maskiner med bensindrivna motorer ska kunna drivas på miljöbränsle, alkylatbensin (SS 155461:2017 eller senare version).

Dynamisk rangordning gäller för avrop av upp till och med två maskiner. Avropsförfrågan ska göras av den leverantör som har det lägsta totalpriset för det aktuella köpet. Förnyad konkurrensutsättning gäller för avrop av tre maskiner eller fler, alternativt när behovet inte kan tillgodoses med dynamisk rangordning på grund av funktionella och/eller tekniska egenskaper.

Länk till annonserad upphandling>>

Avtalstid

Avtalstiden är två år från dagen för ikraftträdande. HBV har rätt att förlänga ramavtalet med en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.