Medlemsinfo

Nu består vi av 379 medlemmar

På det senaste styrelsemötet godkände styrelsen vår senaste medlem, Borgholmshem AB. Borgholm är en populär turistort och ligger på Öland i Kalmar län och namnet Borgholm återfinns i dokument från 1280-talet. Vi hälsar Borgholmshem välkomna till vår förening, som nu består av 379 medlemmar.