Avtalsnyheter

Stöd av en skyddsrumssakkunnig

Behöver ni göra förändringar i ert skyddsrum? Många åtgärder av enklare karaktär kan med fördel utföras av er som fastighetsägare eller lämplig lokal entreprenör.

I vissa fall kan en skyddsrumssakkunnig vara ett stöd när ni behöver göra förändringar i ett skyddsrum. En skyddsrumssakkunnig är godkänd av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) genom ett certifikat (SRG) och beroende på uppdrag så ska den sakkunnige ha allmän eller kvalificerad behörighet. På MSBs hemsida finns kontaktuppgifter till skyddsrumssakkunniga.

Kort om skyddsrum
Runt om i Sverige finns ett stort antal skyddsrum som ska skydda befolkningen vid krig. I fredstid får skyddsrummen användas till annat, men de ska kunna iordningställas inom två dygn. Det är inte aktuellt att ställa i ordning eller rensa ut skyddsrum. Däremot är det bra om fastighetsägare ser till att det finns en skylt uppsatt och gör regelbunden kontroll av sina skyddsrum och skyddsrumsförråd.

Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM. Mer om detta finns att läsa på MSB.
Frågor och svar om skyddsrum för fastighetsägare>>
Frågor och svar om skyddsrum>>
Skyddsrumskartan>>

Avropa skyddsrumsutrustning via ramavtalet Fastighetsförnödenheter
Via vårt ramavtal 21-122 Fastighetsförnödenheter kan ni avropa skyddsrumsutrustning genom våra antagna leverantörer Ahlsell Sverige AB och Bygg- och Industrigross Norden AB. Ahlsell Sverige AB erbjuder varor som är indelade i följande kategorier: verktyg, verktyg och förnödenheter samt första hjälpen. Bygg- och Industrigross Norden AB erbjuder bland annat en verktygssats som är en grundutrustning för skyddsrum typ 3. 
Läs mer om vad respektive leverantör erbjuder i vår avtalskatalog