Avtalsnyheter

Markvårdsmaskiner – RFI annonserad

HBV avser att upphandla ett nytt ramavtal som omfattar olika typer av markvårdsmaskiner under hösten 2022. Strategiarbetet inför den kommande upphandlingen har påbörjats och en RFI, Request For Information, har annonserats för att samla in marknadens synpunkter inom detta upphandlingsområde. Sista svarsdag är 2022-05-24. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

Omfattning

HBVs upphandling av markvårdsmaskiner syftar till att erbjuda våra medlemmar och övriga avropande kunder klimatsmarta maskiner av hög kvalitet för underhållning av park- och stadsmiljöer under årets alla årstider. Produktområden som kan komma att omfattas av den nya upphandlingen är:

A – Åkgräsklippare
B – Redskapsbärare 19-24 hk
C – Redskapsbärare 28-75 hk
D – Redskapsbärare 85-130 hk
E – Sopmaskiner ej bogserade med redskap/tillbehör
F – Bogserade sopmaskiner med redskap/tillbehör
G – Kompakttraktorer med redskap/tillbehör
H – Kompaktlastare
I – Ogräsbekämpningsmaskiner
J – Robotgräsklippare
K – Handhållna motordrivna redskap/maskiner

Länk till RFI>> (länken är giltig till och med 2022-05-24)

Upphandlingen är planerad att annonseras under hösten 2022. 

Tanken är att dynamisk rangordning ska tillämpas vid köp upp till 1,5 miljoner SEK och förnyad konkurrensutsättning vid köp om 1,5 miljoner SEK eller högre samt när behovet inte kan tillgodoses genom dynamisk rangordning.

HBV har utnyttjat sista möjlighet till förlängning avseende befintligt ramavtal 19-125 Markvårdsmaskiner och avtalet är giltigt till och med 2023-05-31.

Kontakt

Frågor om denna RFI besvaras av ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin.