Avtalsnyheter

Markvårdsmaskiner annonserad

Upphandlingen 23-125 Markvårdsmaskiner är annonserad och fram till och med 2023-01-24 finns det möjlighet för leverantörer att lämna anbud. Upphandlingen omfattar rikstäckande leverans och garantiåtaganden av markvårdsmaskiner, tillbehör, tillval och redskap av olika slag, lämpade för yttre skötsel inom bostadsområden och parker. Sista anbudsdag är 2023-01-24. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

Omfattning

Upphandlingen 23-125 Markvårdsmaskiner omfattar nio avtalsområden:

A. Åkgräsklippare
B. Lastmaskiner
C. Redskapsbärare
D. Ej bogserade sopmaskiner
E. Bogserade sopmaskiner
F. Kompakttraktorer
G. Robotgräsklippare
H. Ogräsbekämpningsmaskiner
I. Handhållna maskiner

Varje avtalsområde kommer att utvärderas och tilldelas var och en för sig.

Avropsordning

Avropsmodell avtalsområde A–H:
Dynamisk rangordning gäller för avrop av upp till och med två maskiner. Avropsförfrågan ska göras av den leverantör som har det lägsta totalpriset för det aktuella köpet inom respektive avtalsområde.

Avropsordning förnyad konkurrensutsättning ska tillämpas vid avrop av tre maskiner eller fler, alternativt när behovet inte kan tillgodoses med dynamisk rangordning på grund av funktionella och/eller tekniska egenskaper.

Avropsmodell avtalsområde I:
Avrop ska ske via dynamisk rangordning. Avropsförfrågan ska göras av den leverantör som har det lägsta totalpriset för det aktuella köpet.

Avtalstid

Planerad avtalsstart 2023-06-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.