Avtalsnyheter

Lagändring kemikalieskatt

Från och med den 1 juli 2023 ändras lagen som innefattar kemikalieskatten. I lagen 2016:1067 ändras dels skattesatsen men också rätten till avdrag. Skattesatsen sänks från 12 kr/kg till 11 kr/kg och max skattebelopp ändras till 489 kronor. Avdragssystemet ändras så att rätten till avdrag enbart påverkas om varan innehåller brom, klor eller fosfor. Hur ämnet är tillsatt påverkar inte längre avdragsrätten vilket innebär att skatten ändras på samtliga varor.

Lagändringen medför ändringar i prislistorna hos vissa av våra avtalade leverantörer som har varor som innehåller brom, klor eller fosfor. Läs mer i vår avtalskatalog under respektive ramavtal.