Avtalsnyheter

Kompositfönster enbart leverans annonserad

Via vårt kommande rikstäckande ramavtal 23-172 Kompositfönster – enbart leverans, kommer våra medlemmar och övriga avropsberättigade kunder kunna avropa effektiva hållbara leveranser av fönster och fönsterdörrar i komposit med god kvalitet. Upphandlingen är nu annonserad och sista dag för leverantörer att lämna anbud är 2022-12-23.

Omfattning

Upphandlingen är rikstäckande och omfattar två avtalsområden:

C. Fönster och fönsterdörrar i komposit med aluminiumförstärkning – enbart leverans
D. Fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning – enbart leverans

HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per avtalsområde. Varje avtalsområde kommer att utvärderas och tilldelas var för sig.

Avropsordning

För avrop med ett avropsvärde upp till och med 750 stycken fönster/fönsterdörrar ska avrop ske via fastställd rangordning. För avrop med en avropsvolym uppgående till 751 stycken fönster /fönsterdörrar eller fler ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas där alla antagna leverantörer ska tillfrågas.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-03-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.