Avtalsnyheter

Köksfläktar och ventilation klart för avrop

Den 1 juli 2022 börjar det nya ramavtalet Köksfläktar och ventilation 22-110 att gälla. Det ersätter de två ramavtalen Vitvaror – Köksfläktar 19-171 och Ventilationskomponenter 18-119. Ramavtalet erbjuder en större varukorg med bättre priser på ett större sortiment avtalade produkter och en rabattsats på övrigt sortiment. I utvärderingen har HBV tillämpat så kallad omvänd anbudsutvärdering. Det innebär att endast de tre leverantörer vars anbud rangordnades högst i utvärderingen för respektive anbudsområde har kontrollerats mot tillämpliga uteslutningsgrunder samt kvalificeringskrav. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Omfattning

Ramavtalet Köksfläktar och ventilation 22-110 är rikstäckande och omfattar fyra avtalsområden där HBV antagit följande leverantörer i rangordning:

A – Köksfläktar
1. Elektroskandia Sverige AB
2. Franke Futurum AB
3. Ahlsell Sverige AB

B – Spiskåpor 
1. Elektroskandia Sverige AB
2. Franke Futurum AB
3. Ahlsell Sverige AB

C – Fläktar och ventilationsaggregat
1. Ahlsell Sverige AB
2. Lindab Sverige AB

D – Ventilationskanaler med tillbehör
1. Ahlsell Sverige AB
2. Lindab Sverige AB

Några exempel på nyheter i den utökade varukorgen:

  • köksfläktar och spiskåpor med LED-belysning (avtalsområde A samt B)
  • köksfläktar med energiklass C som lägsta nivå (avtalsområde A)
  • spisvakter med värmevakt med olika alternativa anslutningar som uppfyller Brandskyddskategori SS-EN 50615 eller likvärdig (avtalsområde A och B)
  • stort avtalat sortiment med ventilationskanaler med tillbehör med många olika dimensioner (avtalsområde D)

Möjlighet att tillämpa trepartsavtal finns. Läs mer om det nya ramavtalet i vår avtalskatalog. Länk>>

Hållbarhetskrav

Hållbara leveranskedjor
I upphandlingen har HBV kravställt enligt Upphandlingsmyndighetens krav på hållbara leveranskedjor som avser mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption. Uppföljning kommer att ske efter sex månader.

PRIO-ämnen
Inga offererade produkter ska innehålla ämnen som uppfyller kriterierna för utfasningsämne eller prioriterat riskminskningsämne enligt Kemikalieinspektionens kriterier för ”PRIO-ämnen”. Läs mer>>

Mjukgörare
Mjukgörare (ftalater) på kandidatförteckningen ska inte förekomma i vitvarans plast eller gummimaterial, inklusive den externa strömkabeln, i halter högre än 0,1 viktsprocent.

Miljövärdering  
För produkter som uppges vara miljövärderade i Prisbilagan så ska dessa uppfylla BASTAs kriterier (www.bastaonline.se) eller bedömas som rekommenderade eller accepterade enligt Byggvarubedömningens kriterier (www.byggvarubedomningen.se) eller bedöms som A, B eller C+ enligt Sunda Hus kriterier (www.sundahus.se).

Cirkulära förpackningar  
Leverantören ska senast sex månader efter avtalsstart kunna redovisa vilka åtgärder som vidtas för att främja mer cirkulära förpacknings- och emballageflöden, ökad materialåtervinning och mindre avfall från jungfruliga material för produkter som ingår.

Produkttransporter 
Minst 50 procent av produkttransporterna, som används för leverans från leverantören till beställare inom ramavtalet, ska vara fossilfria.

Lätta fordon ska enligt uppgifter i Transportstyrelsens vägtrafikregister ha ett maximalt skattegrundande utsläppsvärde (WLTP) enligt något av följande alternativ:

  • 1. 215 gram koldioxid per kilometer
  • 2. 230 gram koldioxid per kilometer, om fordonet är godkänt av fordonstillverkaren för HVO100
  • annat biodrivmedel (utöver fordonsgas, etanol eller annan gas än gasol)
  • 1. 290 gram koldioxid per kilometer, om fordonet är godkänt för fordonsgas, etanol, eller annan gas än gasol
  • tunga fordon som används vid produkttransporter ska lägst uppfylla kraven för Euro V

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning.

Avtalstid

Avtalstiden är 2022-07-01 – 2024-06-30 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.