Avtalsnyheter

Inzile i konkurs

Elfordonstillverkaren Inzile AB (556907-0070), antagen på HBVs ramavtal 22-127 Elfordon har gått i konkurs. Därmed går det inte längre att avropa från leverantören via HBVs ramavtal och leverantören har plockats bort från avtalskatalogen.

Ramavtalet 22-127 omfattar fyra avtalsområden:

A. Korta elfordon
B. Semilånga elfordon
C. Långa elfordon
D. Elfordon N1

Elfordonen inom avtalet är i första hand lämpliga som arbetsfordon att användas till och från samt inom bostadsområden och parker.

Avrop ska ske genom dynamisk rangordning vid avrop av ett fordon. Avropsförfrågan ska göras av den leverantör som har den lägsta totalkostnaden för det aktuella köpet inom respektive avtalsområde, med hänsyn till de aktuella priser som leverantörer lämnat.

Vid avrop av två fordon eller fler, alternativt när behovet inte kan tillgodoses med dynamisk rangordning på grund av funktionella och/eller tekniska egenskaper, ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas. 

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

E-Tron AB
MaskinParken Sverige AB
Nomaco AB

Läs mer om ramavtalet i HBVs avtalskatalog, klicka här>>.

Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin.