Avtalsnyheter

Inga anbud i HBVs upphandling av golvmaterial

HBV har annonserat upphandlingen Golvmaterial 22-164 med sista anbudsdag 2022-04-03. Dessvärre har inga anbud inkommit och därmed kommer upphandlingen att avbrytas. Marknaden för träråvaror är i nuläget instabil vilket har medfört både brist på material, ökade priser och ett osäkert läge för leverantörerna att ingå avtal med HBV med de förutsättningar och villkor det innebär.

Just nu sker ett arbete kring och analys om utfallet och därefter kommer ett beslut att tas om vägen framåt. Under tiden uppmanar vi våra medlemmar att upphandla sina golventreprenadtjänster inklusive material för att säkerställa att era behov kan tillgodoses en tid framöver.