Avtalsnyheter

Infometrics ansökan om överprövning avslogs

Förvaltningsrätten har i sin dom daterad 2022-08-24 meddelat att de avslår leverantören Infometric ABs ansökan om överprövning gällande HBVs upphandling 22-145 IMD-produkter, anbudsområde A, C, D och E. Nu råder avtalsspärr till och med 2022-09-05 och först därefter kan HBV gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning

Upphandlingen IMD-produkter 22-145 är indelad i flera olika anbudsområden:

A – Flödesmätare för vatten och värme (överprövad)

B – Volym- och energimätare med LORA/NB-Iot (avtal tecknade)
1. Ambiductor AB
2. Elvaco AB
Avtalstid 2022-04-01 – 2024-03-31.

C – Komplett paket för lgh-mätning med B-Bus för kabel samt insamlingsenhet (överprövad)

D – Komplett paket för lgh-mätning med wireless M-Bus samt insamlingsenhet (överprövad)

E – Centralt system för mätinsamling (molntjänst) (överprövad)

F – Fjärravläsning av huvudvattenmätare (avtal tecknat)
1. Envera Sverige AB 
Avtalstid 2022-05-01 – 2022-04-30

I det tilldelningsbeslut som meddelades den 6 december 2021 hade HBV antagit följande leverantörer angivna i bokstavsordning:

  • Ambiductor AB
  • Diehl GmbH
  • Ecoguard AB
  • Elvaco AB
  • Ngenic Sverige AB

Kontakt

Frågor om ramavtalet 22-145 IMD-produkter besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe.