Avtalsnyheter


IMD-produkter klart för start 1 november

Den 26 oktober 2022 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att de inte beviljar leverantören Infometric AB något prövningstillstånd. Därmed vinner HBVs upphandling 22-145 IMD-produkter laga kraft och från och med den 1 november 2022 är samtliga avtalsdelar på plats.

Omfattning

Det rikstäckande ramavtalet 22-145 IMD-produkter omfattar varor och tjänster för individuell mätning och debitering av energi och vatten i flerbostadshus. En nyhet för ramavtalet är att det innehåller en mall för personuppgiftsbiträdesavtal, ett så kallat PUB-avtal, vilket underlättar för våra medlemmar och kunder att följa lagstadgade krav gällande dataskydd.

Ramavtalet omfattar sex avtalsområden där HBV har antagit nedan angivna leverantörer:

A. Flödesmätare för vatten och värme
1. Diehl GmbH
2. Ngenic Sverige AB
3. Elvaco AB

B. Volym- och energimätare med LORA/NB-IoT
1. Ambiductor AB
2. Elvaco AB

C. Komplett paket för lgh-mätning med B-Bus för kabel samt insamlingsenhet
1. Ecoguard AB
2. Elvaco AB
3. Diehl GmbH

D. Komplett paket för lgh-mätning med wireless M-Bus samt insamlingsenhet
1. Ecoguard AB
2. Elvaco AB
3. Diehl GmbH

E. Centralt system för mätinsamling (molntjänst)
Ecoguard AB
Elvaco AB

F. Fjärravläsning av huvudvattenmätare (tjänst)
Envera Sverige AB

Avropsordning

Avropsmodell för avtalsområde A-D:
Avrop vid projekt som omfattar färre än 500 stycken mätdon sker genom rangordning. Avrop vid projekt som omfattar 500 stycken mätdon eller fler sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Avropsmodell för avtalsområde E:
Dynamisk rangordning.

Avropsordning för avtalsområde F:
Envera Sverige AB antagen som enda leverantör.

Avtalstid

Avtalstiden för avtalsområde A, C, D och E är 2022-11-01 – 2024-10-31.
Avtalstiden för avtalsområde B är 2022-04-01 – 2024-03-31.
Avtalstiden för avtalsområde F är 2022-05-01 – 2024-04-30.

Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Kontakt

Eventuella frågor om ramavtalet 22-145 IMD-produkter besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger.

Den 29 november klockan 10.00–11.30 arrangerar vi ett webbinarium om det nya ramavtalet för våra medlemmar och associerade kunder. På webbinariet berättar vi allt om hur avrop ska gå till och det finns möjlighet att ställa frågor både till ansvarig inköpsstrateg och de medverkande leverantörerna som är antagna på ramavtalet.