Person i arbetskläder som skruvar ihop ett fönster
Avtalsnyheter

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i fönsterupphandling

Den 21 januari 2022 meddelar HFD glädjande nog beslutet att de inte meddelar prövningstillstånd av Mockfjärds Fönster ABs överklagande. Detta innebär att överprövningen är avslutad och att HBV äntligen kan påbörja avtalsprocessen. Innan avtal kan tecknas behöver avtalskrav verifieras. HBV kommer att informera så snart avtal finns på plats. Ansvarig inköpsstrateg är Haidi Faraj.

HBV har tidigare informerat att HBV vunnit överprövningen av upphandlingen 20-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – leverans med montage i Förvaltningsrätten och att domen sedan överklagats till Kammarrätten, som inte meddelade prövningstillstånd och därefter till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

HBVs befintliga ramavtal 16-141 Fönster – trä/aluminium samt trä är förlängt till och med 2022-03-31. Tänk på att vid fortsatta avrop på detta avtal, 16-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä, avtalsområde A och B, bör ni förhålla er till direktupphandlingsgränsen om 700 000 kronor (från och med 2022-02-01, se länk>>) i Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Detta för att inte riskera att köpen bedöms vara otillåten direktupphandling.