Avtalsnyheter

HBVs strategi för fönsteravtalen

Inom kort kommer HBV att annonsera upphandlingen 24-142 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium och trä/trä – enbart leverans. Däremot har HBV tagit beslut om att senarelägga annonsering gällande upphandlingen 24-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – med montage. Befintligt ramavtal kommer istället förlängas ett år till och med 2025-09-30.

20-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – leverans med montage

Befintligt ramavtal 20-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – leverans med montage omfattar följande avtalsområden:

A. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage
B. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage
C. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage
D. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage

När upphandlingen genomfördes var avtalsområde A, C och D föremål för överprövning. Avtalsområde B, som inte överprövades, trädde i kraft 2020-10-01 och är giltigt till och med 2024-09-30. Övriga avtalsområden trädde i kraft 2022-04-01 och är giltiga till och med 2024-09-30. Nu har HBV beslutat att utnyttja möjligheten att förlänga dessa avtalsområden till och med 2025-09-30. Det är dock inte möjligt att förlänga avtalsområde B, utan HBV kommer att vara avtalslösa gällande sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage. Medlemmar som är i behov av denna typ av fönster uppmanas att ta kontakt med ansvarig inköpsstrateg Helin Mårtensson eller affärsutvecklare Josko Lorger för vidare hjälp.

Antagna leverantörer i rangordning i samtliga regioner
(Nord, Syd, Väst och Öst):

A. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds Fönster AB

B. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. FSN Nordfönster AB
3. Entreprenadprojekt Täby AB

C. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds Fönster AB

D. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds Fönster AB

För avrop upp till 300 fönster/fönsterdörrar gäller strikt rangordning, där avrop i första hand ska ske från rangordnad etta i aktuellt avtalsområde. För avrop av 300 fönster/fönsterdörrar eller fler gäller förnyad konkurrensutsättning där samtliga antagna leverantörer i aktuellt avtalsområde ska tillfrågas och lämna pris.

24-142 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – leverans

Befintligt ramavtal 20-142 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – enbart leverans är giltigt till och med 2024-09-30. En ny upphandling är på gång och sista dag för på- och avanmälan är 2024-05-07.

Upphandlingen omfattar leverans av fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä, sidohängda samt vridfönster. Även fasta fönster ingår i respektive avtalsområde. Montage ingår ej.

Ramavtalet är indelat i fyra avtalsområden:

A. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium
B. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä
C. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium
D. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä

Varje avtalsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat.

Ramavtalet är rikstäckande.

Avropsordning

För avrop upp till och med 750 fönster/fönsterdörrar gäller strikt rangordning där avrop i första hand ska ske från leverantör antagen som nummer ett. Vid avrop av 751 fönster/fönsterdörrar eller fler, ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas.

Annonsering

Annonsering är planerad till maj 2024. Sista dag för på- respektive avanmälan har förlängts till och med 2024-05-07.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2024-10-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.