Mina sidor
Medlemsinfo

HBVs NKI 2022

Medlemmarna är fortsatt nöjda med HBV, visar resultatet av årets NKI (Nöjd Kund Index). Våra medlemmar ser stor medlemsnytta med HBV och våra medarbetare får höga betyg för professionellt bemötande och rätt kompetens avseende lagar och regler för offentlig upphandling.

Årets undersökning visar att våra medlemmar fortsatt ser ett stort värde med att tillhöra HBV som inköpsorganisation. Att kunna nyttja våra samordnade upphandlingar och på så sätt slippa göra egna, spar både tid och resurser. Medlemmarna upplever också att de får rätt avtalade priser på sina inköp via HBVs ramavtal.

Årets NKI blev 75 ( 77 föregående år) och vi är mycket glada för det resultatet. Det betyder att medlemmarna tycker att vi uppfyller deras förväntningar och är nöjda med vårt arbete.

Stort tack till alla våra medlemmar som tog sig tid att svara på vår enkät om årets NKI. Era svar är mycket viktiga i vårt arbete att vara ert förstahandsval vid upphandling och för att tillsammans skapa långsiktigt hållbara affärer.