Hållbarhet

HBV skapar nätverk kring hållbarhetsfrågor

HBV genomför just nu en kartläggning av kontaktpersoner för hållbarhetsfrågor hos sina medlemsbolag, för att vi lättare ska kunna nå ut med information kring vårt hållbarhetsarbete samt på olika sätt kunna inhämta medlemsbolagens åsikter och behov inom området. Dessutom har vi för avsikt att inrätta ett Hållbarhetsråd bestående av representanter från ett antal av våra medlemmar.

 

Vi har kontaktat samtliga medlemsbolag via epost, men vill även denna väg uppmana alla medlemsbolag att inkomma med namn och epostadress till den person hos er som kan fungera som vår kontaktperson i dessa frågor.

Frågor om HBVs kommande nätverk om hållbarhetsfrågor besvaras av vår hållbarhetsstrateg Jörgen Ågren.