Ekonomi

HBV byter bank

Från och med 1 januari 2023 byter HBV bank från Nordea till Swedbank och vi går även över från Plusgiro 459780-3 till Bankgiro 481-7177. Detta gäller både inbetalningar och utbetalningar till HBV. Bakgrunden till bytet är att Swedbank har vunnit vår upphandling för betalningstjänster. Genom att gå över till Bankgiro blir HBV därmed också bankoberoende.

Från och med nu ska Bankgiro 481-7177 användas för alla betalningar till HBV. Detta gäller även den administrativa ersättningen. Inga insättningar på Plusgiro kan göras efter den 1 december 2022.Vid eventuella frågor skicka ett mejl till epost@hbv.se så får du hjälp.