Ordförandeklubba
Avtalsnyheter

Glädjande besked från Kammarrätten gällande Vitvaror 21-101

Kammarrätten har den 31 januari 2022 meddelat att de inte beviljar leverantören Elektroskandia ABs ansökan om prövningstillstånd gällande HBVs upphandling Vitvaror 21-101. Detta betyder att Förvaltningsrättens dom står fast. HBV kan teckna avtal med antagna leverantörer så snart den tio dagar långa avtalsspärren löper ut, såvida ingen ansökan om överprövning inkommer till Högsta förvaltningsdomstolen. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Omfattning

Upphandlingen Vitvaror 21-101 omfattar vitvaror såsom spisar, kylskåp, frysskåp, kyl- och frysskåp men även diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp för hushåll.

Antagna leverantörer i rangordning

1. Electrolux Hemprodukter AB
2. ELON Group AB
3. Elektroskandia Sverige AB

Befintligt ramavtal Vitvaror – Del A 15-101 är förlängt till och med 2022-04-20. Vid avrop bör ni förhålla er till direktupphandlingsgränsen om 700 000 kronor (från och med 1 februari 2022, se länk>>) i Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Detta för att inte riskera att köpen bedöms vara otillåtna direktupphandlingar.