Avtalsnyheter

Fortsatt rättsprocess gällande säkerhetsdörrar

Förvaltningsrättens dom gällande HBVs upphandlingar 23-111 Säkerhetsdörrar – inklusive montage samt 23-112 Säkerhetsdörrar – enbart leverans har överklagats till kammarrätten av leverantören Svenska Skydd AB.

Förvaltningsrättens bedömning i målet var att HBV haft sakligt godtagbara skäl för att avbryta upphandlingarna och avslog därmed leverantören Svenska Skydd ABs ansökan om överprövning. Nu inväntar vi besked från kammarrätten om prövningstillstånd kommer att medges eller om förvaltningsrättens beslut står fast.

Tillfälliga förlängningsavtal har tecknats med antagna leverantörer gällande befintligt ramavtal 19-111 till och med 31 december 2023 med möjlighet för HBV att säga upp avtalen i varje avtalsdel med 14 dagars uppsägningstid. Läs mer>>