försäkring företag. man som har sin hand på små träklossar som står på rad
Avtalsnyheter

Försäkringsförmedling – företagsförsäkring tilldelad

Vi är glada att kunna meddela att utvärderingen av upphandling 24-190 Försäkringsförmedling – företagsförsäkring nu har slutförts och HBV har skickat ut ett besked om tilldelningsbeslut till samtliga anbudsgivare. Så snart avtalsspärren löpt ut 2024-03-04 kommer vi kunna gå vidare och teckna kontrakt med antagna leverantörer.

Omfattning

Ramavtalet avser rådgivning, upphandling (enligt Lag om Offentlig Upphandling, LOU), implementering och skötsel. Förmedlartjänsten gäller de försäkringsområden som en beställare har funnits ha behov av, efter utförd krav- och behovsanalys, inom skadeförsäkring/företagsförsäkring. Leverantören ska ta emot ersättning enbart i form av årsarvode eller timersättning från medlemsbolaget. Leverantören har ej rätt att ta ut timersättning från beställaren utöver årsarvode.

Ramavtalet är indelat i tre olika avtalsområden som utvärderats och tilldelats separat. HBV har antagit följande leverantörer:

Avtalsområde 1 – Avropsberättigade med lägenhetsbestånd från och med 7 500 lägenheter
1. Leif Bolander & Co AB

Avtalsområde 2 – Avropsberättigade med lägenhetsbestånd mellan 1 800 – 7 499 lägenheter
1. Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB

Avtalsområde 3 – Avropsberättigade med lägenhetsbestånd till och med 1 799 lägenheter
1. WTW

Avtalsspärr råder till och med 2024-03-04. Kontrakt kan tecknas så snart avtalsspärren löpt ut.