Avtalsnyheter

Förrådslösningar tilldelad

HBV har slutfört upphandlingen 22-138 Förrådslösningar och ett tilldelningsbeslut har meddelats samtliga leverantörer som lämnade in anbud. Nu råder avtalsspärr till och med 2022-11-03.

Omfattning

Upphandlingen omfattar löpande anskaffning av förrådslösningar och tillbehör av olika slag, inklusive elektroniska/digitala lås samt reservdelar vid både renovering samt nybyggnadsprojekt. Förrådslösningar innefattar lägenhetsförråd belägna i till exempel källare, vind samt även förråd inomhus så som barnvagns- och cykelförråd. Upphandlingen är indelad i fyra avtalsområden. Avtalsområde A1, A2 och A3 omfattar även montering, projektering, ritningsförslag, rivning av befintliga förråd samt service av förråd vid inbrott.


A1. Förrådslösningar inklusive montage – Norr
• Norrbottens län
• Västerbottens län
• Jämtlands län
• Västernorrlands län

A2. Förrådslösningar inklusive montage – Mellan
• Gävleborgs län
• Dalarnas län
• Västmanlands län
• Örebro län
• Värmlands län
• Södermanlands län
• Uppsala län
• Stockholms län

A3. Förrådslösningar inklusive montage – Södra
• Västra Götalands län
• Hallands län
• Skåne län
• Blekinge län
• Gotlands län
• Kalmar län
• Kronobergs län
• Jönköpings län
• Östergötlands län

B. Rikstäckande leverans av förrådslösningar exklusive montage

HBV har antagit Troax Nordic AB som enda leverantör i avtalsområde A2-A3. I övriga avtalsområden, A1 och B, inkom inga kvalificerade anbud. 

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-12-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.