Avtalsnyheter

Förrådslösningar – enbart leverans annonserad

Den 1 december 2022 började HBVs nya ramavtal 22-138 Förrådslösningar att gälla. Ramavtalet är indelat i två avtalsområden, mellersta och södra Sverige och omfattar leverans inklusive montage av förrådslösningar och tillbehör av olika slag, inklusive elektroniska/digitala lås samt reservdelar vid både renovering samt nybyggnadsprojekt. Nu har HBV annonserat ett rikstäckande ramavtal som enbart avser leverans av förrådslösningar. Sista anbudsdag är 24 februari 2023.

Omfattning

Upphandlingen 22-139 Förrådslösningar – enbart leverans omfattar enbart leverans av material för förrådslösningar för bland annat lägenhetsförråd belägna i till exempel källare, vind samt även förråd inomhus såsom barnvagns- och cykelförråd. Även tillbehör av olika slag inklusive elektroniska digitala lås samt reservdelar vid både renovering och nybyggnadsprojekt ingår. Exempel på kategorier som ingår i ramavtalet är paneler/dörrar, tillbehör och tjänster. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer i rangordning.

Länk till annons>>

Avtalstid

Planerad avtalsstart i april 2023. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.