Avtalsnyheter

Förrådslösningar 22-138 annonserad

Nu har HBVs upphandling Förrådslösningar 22-138 annonserats och sista anbudsdag är 2022-07-03. Upphandlingen kommer att mynna ut i ett ramavtal som omfattar löpande anskaffning av förrådslösningar och tillbehör av olika slag inklusive elektroniska/digitala lås samt reservdelar vid både renovering samt nybyggnadsprojekt. Upphandlingen innefattar även lägenhetsförråd belägna i till exempel en källare, vind samt även förråd inomhus så som barnvagns- och cykelförråd. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

Omfattning

Upphandlingen Förrådslösningar 22-138 syftar till att förse våra medlemmar och övriga kunder med förrådslösningar, med eller utan montage samt tillbehör av olika slag. Även elektroniska/digitala lås samt reservdelar vid både renovering och nybyggnadsprojekt ingår.

Anbudsområde A omfattar förrådslösningar inklusive montage och är regionalt indelad i tre regioner:

Norr

 • Norrbottens län
 • Västerbottens län
 • Jämtlands län
 • Västernorrlands län

Mellan

 • Gävleborgs län
 • Dalarnas län
 • Västmanlands län
 • Örebro län
 • Värmlands län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Stockholms län

Södra

 • Västra Götalands län
 • Hallands län
 • Skåne län
 • Blekinge län
 • Gotlands län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Jönköpings län
 • Östergötlands län

Montering, projektering, ritningsförslag, rivning av befintliga förråd samt service av förråd vid inbrott omfattas även av anbudsområde A.

Anbudsområde B är rikstäckande och omfattar förrådslösningar exklusive montage.

Varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas var för sig.  Målsättningen för HBV är att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde. 

Sista anbudsdag är 2022-07-03.

Länk till annons>> (giltig till och med 2022-07-03)

Avropsmodell

Avropsordning är rangordning. 

Avtalstid

Ramavtalet träder i kraft en månad efter att avtalet undertecknats och är därefter giltigt i två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar. 

Befintligt ramavtal Förrådsväggar 18-138 är förlängt med leverantören Safe-X Enterprise AB till och med 2022-08-31. Troax Nordic AB valde att inte förlänga under denna period.

Kravställning i upphandlingen

Samtliga offererade förrådslösningar ska finnas i tre olika säkerhetsnivåer som ska passa utrymmen som till exempel vid- och källarförråd. Produkterna ska kunna kombineras, kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion. Dessutom ska tillbehören kunna kombineras med olika säkerhetsklassade förrådslösningar.

Panelerna ska ge god ventilation och hög säkerhet i händelse av inbrott, skadegörelse eller brand. Möjlighet att bygga tak/översektion ska finnas. Nätet ska vara tillverkat av pressvetsade ståltrådar och vara fastsvetsad på rörram. Panelerna ska vara konstruerade med vertikala och horisontella fastsvetsade ståltrådar. Panelerna ska vara ytbehandlade, lackerade grå eller likvärdig standardkulör. Möjlighet att välja annan kulör ska finnas mot ett bryttillägg. 

Dörrarna ska ha hög säkerhet i händelse av inbrott, skadegörelse eller brand.

HBV har även ställt miljökrav på produkttransporter gällande fossilfria bränslen.