Avtalsnyheter

Förlängning av ramavtal för fönstertillbehör

HBV utnyttjar möjligheten till den sista förlängningen av del H i ramavtalet 19-141 Fönster – Komposit, renovering och tillbehör. Denna förlängning börjar att gälla 2022-03-01 till och med 2023-02-28. Ansvarig inköpsstrateg är Haidi Faraj.

Omfattning

Ramavtal Fönstertillbehör är en del av ramavtalet 19-141 Fönster – Komposit, renovering och tillbehör, men har fått den nya rubriken ”Fönstertillbehör (en del av Ramavtal 19-141 Fönster – Komposit, renovering och tillbehör)” i vår avtalskatalog för att tydliggöra att ramavtalet avser tillbehör till samtliga typer av fönster och fönsterdörrar det vill säga inte enbart tillbehör till fönster och fönsterdörrar i komposit.

Del H består av avtalsområde:

H. Fönstertillbehör

Läs mer om ramavtalet i vår avtalskatalog, klicka här>>.