Avtalsnyheter

Förlängning av ramavtal för fönsterrenoveringar

HBV har beslutat att utnyttja den sista förlängningen av del E, F och G avseende ramavtalet 19-141 Fönster – Komposit, renovering och tillbehör. Förlängningen gäller från och med 2022-03-01 till och med 2023-02-28. Ansvarig inköpsstrateg är Haidi Faraj.

Omfattning

Ramavtal Fönsterrenovering är en del av Ramavtal 19-141 Fönster – Komposit, renovering och tillbehör, som har fått den nya rubriken ”Fönsterrenovering (en del av Ramavtal 19–141 Fönster – Komposit, renovering och tillbehör)”  i vår avtalskatalog för att tydliggöra att ramavtalet avser renovering av samtliga typer av fönster och fönsterdörrar det vill säga inte enbart renovering av fönster och fönsterdörrar i komposit.

Del E-G består av följande avtalsområden:

E. Renovering med kvarvarande karm och utbyte av bågpaket
F. Renovering med kvarvarande karm och utbyte av ytterbåge
G. Renovering med kvarvarande karm och uppgradering av innerbåge

Läs mer i HBVs avtalskatalog, klicka här>>.