Avtalsnyheter

Förlängning av del A-D Fönster – Komposit, renovering och tillbehör

HBV har beslutat att utnyttja den sista förlängningen av ramavtalet 19-141 Fönster – Komposit, renovering och tillbehör. Förlängningen av del A, C och D gäller från och med 2022-03-01 till och med 2023-02-28. Förlängningar av del B börjar att gälla från och med 2022-03-19 till och med 2023-03-18. Ansvarig inköpsstrateg är Haidi Faraj.

Omfattning

Ramavtalet 19-141 Fönster – Komposit, renovering och tillbehör del A–D  består av följande avtalsområden:

A. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med aluminiumförstärkning inklusive montering

B. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning inklusive montering

C. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med aluminiumförstärkning exklusive montering

D. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning exklusive montering.

Vi vill uppmärksamma våra medlemmar på att stor utveckling skett på detta område vad gäller hållbarhet, miljö och beständighet. Då ramavtalet även innefattar förnyad konkurrensutsättning under vissa förutsättningar finns möjlighet att precisera och komplettera krav vad avser miljö, hållbarhet, funktion/prestanda och liknande, i enlighet med utvecklingen som skett, och därmed få sådana behov uppfyllda.

Läs mer om ramavtalet och förutsättningar för avrop genom förnyad konkurrensutsättning i HBVs avtalskatalog.