Avtalsnyheter

Förlängda ramavtal

Efter en fantastisk sommar är det dags att starta upp den andra halvan av året 2022. De flesta av våra medarbetare är nu tillbaka från sina semestrar och verksamheten har dragit igång ordentligt igen. HBV har beslutat att förlänga några av våra befintliga ramavtal.

20-103 Elmaterial och belysning

Ramavtalet 20-103 Elmaterial och belysning omfattar ett stort utbud av elmaterial och där tillhörande produkter såsom exempelvis kabel, belysningsarmaturer, gatubelysningsstolpar, ljuskällor, strömbrytare, eluttag, installationsmaterial, förläggningsutrustning, datanätsmaterial, centraler, motorvärmare, laddstolpar och elvärme.

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Ahlsell Sverige AB
2. Rexel Sverige AB
3. Elektroskandia Sverige AB

Avropsordning är rangordning av avrop under 500 000 SEK. Vid avrop överstigande 500 000 SEK ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas.

Ramavtalet har förlängts ett år och gäller till och med 2023-12-17. HBV har därefter option på ytterligare ett års förlängning. 

Läs mer>>

19-160 Tak och takrenoveringar

Ramavtalet 19-160 Tak och takrenoveringar omfattar tak och takrenoveringar för låglutande tak och helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet till serviceavtal finns.

Ramavtalet är indelat i 21 avtalsområden vilket motsvarar Sveriges samtliga 21 län. Vilken rangordning som gäller i respektive län presenteras i avtalskatalogen.

Avropsordning från ramavtalet är rangordning för avrop under 700 000 SEK. Avrop överstigande 700 000 SEK sker genom förnyad konkurrensutsättning. Samtliga avrop avseende serviceavtal sker genom förnyad konkurrensutsättning. 

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

  • Arena Tak AB
  • Bjärgrim o Co Tak Aktiebolag
  • Hagmans Tak Mitt AB
  • Hagmans Tak Stockholm AB
  • Hagmans Tak Syd AB
  • NP Gruppen AB
  • Nynäs Tak Entreprenad Norrland AB
  • TAKAB

Ramavtalet är förlängt med sex månader och gäller till och med 2023-06-30. HBV har därefter option på ytterligare en förlängning om max sex månader.

Läs mer>> 

21-102 Tvättstugeutrustning

Ramavtalet 21-102 Tvättstugeutrustning omfattar produkter för tvättstugor i flerfamiljshus såsom tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, arbetsbord, strykbord, bokningstavlor, reservdelar samt installationer av i avtalet ingående produkter.

Ramavtalet är strikt rangordning och följande leverantörer är antagna i rangordning:

1. Electrolux Professional AB (Electrolux Laundry Systems Sweden AB)
2. Miele AB
3. AB Podab

Ramavtalet är förlängt ett år och gäller till och med 2024-01-15. HBV har därefter option på ytterligare förlängning om max ett år. 

Läs mer>>