Avtalsnyheter

Förlängda anbudstider avseende försäkringsrelaterade tjänster

På grund av komplexiteten i de pågående upphandlingarna av försäkringsförmedlartjänster har HBV tagit beslutet att förlänga anbudstiden. Förlängningen syftar till att säkerställa att intresserade potentiella anbudsgivare har tillräckligt med tid för att leverera kvalificerade anbud.

24-190 Försäkringsförmedling – Företagsförsäkring. Anbudstiden förlängs till och med 2024-01-21. 
Länk till annonserad upphandling>>

24-193 Försäkringsförmedling – Hemförsäkring. Anbudstiden förlängs till och med 2024-02-04.
Länk till annonserad upphandling>>