Avtalsnyheter

Förbered din DIS-annonsering för avloppstjänster

Den 1 oktober börjar HBVs dynamiska inköpssystem (DIS) 23-167 Avloppstjänster att gälla. Redan nu kan du förbereda din annonsering genom att mejla en kort beskrivning av ditt uppdrag till dis@hbv.se.

Omfattning

Exempel på tjänster som omfattas av detta DIS är:

 • avloppsspolning
 • brunnslocksinspektioner
 • dagvattenbrunnar
 • enskilt avlopp
 • högtrycksspolning
 • rotskärning av dagvatten- och avloppsledningar
 • slamsugning
 • stamspolning
 • torrsugning
 • TV-filmning/inspektion av rörledningar för fastighet
 • tömning av fett- och oljeavskiljare.

Så gör du din beställning

1. Börja med att skicka ett meddelande till dis@hbv.se med en kort beskrivning av uppdraget.

2. HBV skickar sedan ett Uppdragsavtal tillbaka till Beställaren som signerar detta med BankId.

3. HBV skickar ut aktuellt underlag till Beställaren.

4. HBV bearbetar och administrerar underlaget tillsammans med Beställaren i enlighet med Uppdragsavtalet.

5. HBV skickar ett utkast på upphandlingen till Beställaren för godkännande.

6. HBV publicerar därefter upphandlingsdokumenten elektroniskt via TendSign.

7. HBV öppnar, kvalificerar och utvärderar inkomna anbud.

8. HBV upprättar ett tilldelningsbeslut som Beställaren signerar med BankId.

9. HBV meddelar tilldelningsbeslut till antagna leverantörer.

10. Kontrakt tecknas mellan Beställare och Leverantör.

Kvalificerade leverantörer

HBV kvalificerar löpande nya leverantörer till DISet, så tipsa gärna din lokala leverantör om att kvalificera sig. Hittills har nedan angivna leverantörer kvalificerats:

 • Bollnäs Lastbilcentral AB
 • Cija Tank Aktiebolag
 • Cleanpipe Sverige AB
 • GR Avloppsrensning i Stockholm AB
 • IRG Rörinspektion AB
 • LGT:s Högtryck AB
 • Norva24 Miljöhantering AB
 • Norva24 Miljövision AB
 • Norva24 Söderlindh AB
 • Ohlssons i Landskrona AB
 • Puls – Planerad Underhållsservice Aktiebolag
 • Recover Industriservice AB
 • Renall AB
 • Solna Högtrycksspolning AB
 • Sortera Industry AB
 • Spol & Industriservice i Norrköping AB
 • Swoosh Nord AB
 • Ulvsby Miljö AB