Avtalsnyheter

Fönster och fönsterdörrar i komposit – leverans med montage annonserad

Kompositfönster har blivit oerhört populära tack vare att de kräver minimalt med underhåll och varken behöver oljas eller målas om. HBVs nya upphandling 23-171 syftar till att erbjuda våra medlemmar och övriga avropsberättigade kunder ett helhetskoncept med leverans och installation av högkvalitativa fönster och fönsterdörrar i komposit, antingen med aluminiumförstärkning eller med stålförstärkning. Sista anbudsdag är 2022-12-23. Planerad avtalsstart 2023-03-01.

Omfattning

Upphandlingen är indelad i två grupper:

A. Fönster och fönsterdörrar i komposit med aluminiumförstärkning – leverans med montage
B. Fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning – leverans med montage

Varje grupp är indelad i fyra regioner:

1. Nord:
Norrbottens län
Västerbottens län
Jämtlands län
Västernorrlands län
Gävleborgs län
Dalarnas län

2. Syd:
Skåne län
Blekinge län
Kalmar län
Kronobergs län

3. Väst:
Värmlands län
Västra Götalands län
Hallands län
Jönköpings län

4. Öst:
Västmanlands län
Örebro län
Gotlands län
Östergötlands län
Södermanlands län
Uppsala län
Stockholms län

Varje avtalsområde kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per avtalsområde.

Sista anbudsdag är 2022-12-23.

Avropsordning

Avrop med en avropsvolym upp till 300 stycken fönster/fönsterdörrar sker via fastställd rangordning. För avrop med en avropsvolym på 301 fönster/fönsterdörrar eller fler tillämpas förnyad konkurrensutsättning där samtliga antagna leverantörer ska tillfrågas.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-03-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.